Толкование на Евангелие от Марка, часть 17: изгнание злого духа
Толкование на Евангелие от Марка, часть 17: изгнание злого духа