Толкование на Евангелие от Марка, часть 7: избрание апостолов
Толкование на Евангелие от Марка, часть 7: избрание апостолов